Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Nieuw

De EDI-wallet komt eraan!

Afgelopen 19 april heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) een update gegeven over het EDI-Wallet programma. Er wordt hard gewerkt aan dit programma sinds 2022 en het programma heeft recent de broncode en visuals gepubliceerd (/MinBZK/nl-wallet) voor de mogelijke basis van een ID-wallet. 

In de EDI-wallet kunnen burgers hun ‘PID’ ophalen via de DigiD app. De ‘PID’ (Personal Identification Data) is een elektronisch ID uitgegeven door de overheid, waarmee burgers in de toekomst binnen heel Europa kunnen inloggen bij o.a. bedrijven, gemeentes, overheid, zorginstellingen en banken, maar ook bij grote platformen waaronder social media. 

In tegenstelling tot veel andere Europese landen is het in Nederland tot nu toe niet toegestaan om met DigiD in te loggen bij bedrijven in de private sector. Hier komt met de komst van de ID-wallets dus verandering in, omdat nieuwe Europese regelgeving (de eIDAS2 verordening) dit gaat verplichten. Naast de EDI-wallet gaat de overheid ook private sector ID-wallets zoals Datakeeper toelaten en certificeren, zodat burgers keuze krijgen welke ID-wallet ze willen gebruiken. 

Om de EDI-wallet zelf uit te proberen moet je nog even wachten. Tot in Q3 dit jaar wordt er getest, en er staan nog pilots gepland tot in de tweede helft van 2025. Wanneer de app ‘live’ gaat, is nog niet bekend. Vooralsnog zal de EDI-wallet toegankelijk zijn voor burgers die zich met DigiD hoog kunnen identificeren. Dit betekent dat je een identiteitskaart (uitgegeven vanaf 13 maart 2021) of rijbewijs (uitgegeven vanaf 26 mei 2018) nodig hebt die is uitgerust met een NFC chip en bijbehorende pincode.

Hoe bruikbaar de EDI-wallet gaat zijn voor de private sector moet nog blijken. Er is nog geen duidelijkheid of en wanneer er overheidsdata via de EDI-wallet gedeeld kan gaan worden naast de PID zelf (zoals bijv data van BRP, UWV, belastingdienst, mijnpensioenoverzicht of DUO).

 

Lees meer nieuws berichten

Datakeeper laatste nieuwtjes

Lees nieuws bericht ›
Dataminimalisatie bij online klantreizen

Lees nieuws bericht ›