Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Nieuw

Brondata delen door consument via Datakeeper beschikbaar op HDN-platform

Persbericht

Utrecht, 21 maart 2024 – Datakeeper is vandaag als nieuwe gecertificeerde brondata leverancier toegevoegd aan Hypotheken Data Netwerk (HDN). Daardoor is het mogelijk voor consumenten om via de Datakeeper app brondata te delen met de partij waar een hypotheekaanvraag is gedaan. In eerste instantie gaat het om de databronnen IBL (inkomensbepaling loondienst), BRP (Basisregistratie personen), MPO (Mijn pensioenoverzicht) en Identificatie. Op een later moment zullen ook andere brondata worden toegevoegd zoals DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Geldverstrekkers en Advies/CRM pakketten kunnen Datakeeper nu toevoegen, zodat ze via Datakeeper gegevens bij de klant op kunnen vragen. Via de nieuwe bronberichten van HDN is het dan mogelijk om te bepalen welke databronnen er opgehaald moeten worden.                                         

De werkwijze van Datakeeper gaat uit van dataminimalisatie. Dus alleen die data die nodig is voor de desbetreffende hypotheekaanvraag wordt door de consument doorgestuurd. De opgehaalde brondata van Datakeeper wordt opgeslagen op de telefoon bij de consument, zo heeft deze altijd zelf controle over het wel of niet delen van de data. Datakeeper werkt met gevalideerde brondata die direct van de officiële instanties afkomstig zijn. Een ID-check is mogelijk via de Datakeeper app doordat de consument zelf de NFC-chip van het paspoort of rijbewijs uitleest. De consument kan in de Datakeeper app altijd zien wanneer en welke data er gedeeld is.

Hypotheken kluis
Datakeeper werkt als kluis. De opgehaalde brondata blijven bewaard in deze data wallet op de eigen telefoon. Voordeel is dat niet steeds opnieuw de brondata opgehaald hoeven te worden, wat in het geval van een zogenaamde datasluis wel zo is. De consument kan zijn data vanuit Datakeeper na hypotheekaanvraag ook voor andere doeleinden gebruiken. Speciaal voor HDN heeft Datakeeper een Hypotheken-kluis gemaakt waar de data ten behoeve van het hypotheekproces negentig dagen bewaard wordt.

Reinier van der Heijden van HDN:

Werken met brondata is een actueel speerpunt van HDN. We werken als keten toe naar het accepteren van een hypotheek op basis van alleen brondata. Daarmee wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een hypotheekaanvraag te doorlopen. HDN vervult daar een voortrekkersrol in. Met het toevoegen van Datakeeper komt deze toekomst weer een stap dichterbij.

Leslie Hogeveen van Datakeeper:

Juist in de hypotheekbranche is veel te winnen door te werken met brondata. Het voorkomt fouten en bespaart tijd en geld in de keten. Belangrijk aandachtspunt in de opkomst van het gebruik van brondata is de privacy van de consument. Omdat Datakeeper werkt met een kluis weet de consument met wie hij welke data wanneer heeft gedeeld. De regie ligt dus bij de consument.

Hoe werkt het?
De hypotheekaanvrager scant de door de hypotheekadviseur aangeboden QR-code via zijn smartphone en na het downloaden van de Datakeeper app verschijnt het datadeelverzoek vanzelf in de app. In de app haalt de consument de benodigde data op bij de bron en geeft vervolgens goedkeuring voor het delen van deze data met de Datakeeper Hypotheken Kluis. Deze werkt frictieloos met het HDN-netwerk waardoor je als klant voor hypotheekofferte, aanvragen en andere stappen in het proces niet meer lastiggevallen wordt. Je deelt automatisch alleen de data die echt nodig zijn voor het hypotheekproces. Zo houdt de consument de regie dat alleen wordt gedeeld wat strikt noodzakelijk en wettelijk toegestaan is.

Datakeeper is sinds 2017 ontwikkeld binnen de Rabobank. Banken hebben geavanceerde beveiligingsmaatregelen om klantinformatie te beschermen. Die kennis en dat denken is meegenomen bij het ontwerpen van Datakeeper. Sinds december 2023 is Datakeeper zelfstandig om uit te kunnen groeien tot dé sector overschrijdende standaard voor gemakkelijk, veilig en privacy vriendelijk digitaal ID-gebruik tussen consumenten en bedrijven.

Over Datakeeper
Datakeeper maakt het mogelijk om snel, betrouwbaar en overzichtelijk data van een consument met een bedrijf te delen. Een consument bewaart zijn data zoals paspoort, rijbewijs, ID-kaart, IBAN, diploma’s veilig in zijn data wallet van Datakeeper (een app) op zijn smartphone. ID-verificatie, leeftijdsverificatie, financiële check kunnen zo snel, veilig en eenvoudig uitgevoerd worden door bedrijven. Omdat Datakeeper werkt met dataminimalisatie weet de consument zeker dat hij alleen de strikt noodzakelijke data deelt. De regie ligt dus bij de consument. Datakeeper werkt met gevalideerde brondata die direct van de officiële instanties afkomstig zijn of van een NFC-document van de consument zoals paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

Datakeeper is sinds 2017 ontwikkeld binnen de Rabobank. Banken hebben geavanceerde beveiligingsmaatregelen om klantinformatie te beschermen. Die kennis en dat denken is meegenomen bij het ontwerpen van Datakeeper. Sinds december 2023 is Datakeeper zelfstandig om uit te kunnen groeien tot dé sector overschrijdende standaard voor gemakkelijk, veilig en privacy vriendelijk digitaal ID-gebruik tussen consumenten en bedrijven.

Lees meer nieuws berichten

Partnering Signicat en Datakeeper visual.
Signicat en Datakeeper onderzoeken samen de markt voor Identity wallets

Lees nieuws bericht ›
De Belastingdienst en Datakeeper komen met een Self Sovereign Identity escape room

Lees nieuws bericht ›